Videnskabelige artikler 2015

Den danske aftalemodel i samspil med lovregulering og trepartssamarbejde – fagbevægelsens og arbejdsgivernes mål og værdier
Flemming Ibsen, Christian Lyhne Ibsen (FAOS) & Søren Kaj Andersen (FAOS)
Artikel i rapporten 'De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller - i Global Konkurrence' til Aalborg Universitets konference.
December 2015

De nordiske arbejdsmarkedsmodeller – Aftaler, trepartsforhandlinger og lovgivning i et værdimæssigt perspektiv
Flemming Ibsen, Christian Lyhne Ibsen, FAOS, & Søren Kaj Andersen, FAOS
Artikel i 'De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller - i Global Konkurrence' til Aalborg Universitets konference
December 2015

OK 2013 og lærerkonflikten – fra forberedelse til lovindgreb
Mikkel Mailand, FAOS
Artikel i Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015

Fra tjenestemænd til overenskomstansatte – en historisk analyse af konfliktformer i det offentlige aftalesystem
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen, FAOS
Artikel i Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015

De statslige arbejdsgivere i Danmark og Sverige og deres magt
Nana Wesley Hansen
Artikel i Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015

Employment Relations in Denmark
Jørgen Steen Madsen, Jesper Due & Søren Kaj Andersen
Kapitel i bogen 'International and Comparative Employment Relations - Globalisation, Regulation and Change', Sage Publishing
November 2015

Social Europe and Scandinavia – impacts on and impacts from work and employment regulation
Mikkel Mailand, FAOS
Artikel i antologien 'Social Policy and the Eurocirsis – Quo Vadis Social Europe', Palgrave Macmillan
Oktober 2015

Samarbejde og forhandling i krisetider
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 3
Oktober 2015

Partnership under pressure: shifts between stability and fragility in decentralised bargaining in Danish and Australian Manufacturing
Anna Ilsøe, FAOS, Andreas Pekarek & Ray Fells. 
Paper præsenteret ved 17th ILERA World Congress, Cape Town, Sydafrika
September 2015

Decentralizing the Danish bargaining model –  exploiting the new opportunities for local bargaining 
Trine P. Larsen & Steen E. Navrbjerg
Paper præsenteret ved IREC Conference, Gothenburg
September 2015

Decentralising the Danish bargaining model - changing the relations between shop stewards, management and unions
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
Paper præsenteret ved IREC Conference, Gothenburg
September 2015

Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparison of Denmark, Finland, Norway and Sweden
Søren Kaj Andersen, Christian Lyhne Ibsen, FAOS, Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Pekka Sauramo
Kapitel i bogen 'Wage bargaining under the new European Economic Governance', ETUI
August 2015

The Role of Mediation Institutions in Sweden and Denmark after Centralized Bargaining
Christian Lyhne Ibsen, FAOS
Artikel i British Journal of Industrial Relations
August 2015

Equal Pay and Work-Life Balance: Negotiations and actions in Danish female and male dominated companies
Trine P. Larsen & Steen E. Navrbjerg, FAOS
Paper præsenteret ved SASE 27th Annual Conference, London
Juli 2015

Industrial Relations Practices Scandinavian and Anglo-Saxon companies – The Perspective of Danish Shop Stewards
Trine P. Larsen & Steen E. Navrbjerg, FAOS
Paper præsenteret ved SASE 27th Annual Conference, UK, London
Juli 2015

The effect of international mobility on wage and employment of highly skilled employees
Nana Wesley Hansen, FAOS
Paper præsenteret ved SASE 27th Annual Conference, UK, London
Juli 2015

GVC governance and skills mobility – exploring the interrelations
Nana Wesley Hansen, FAOS, & Nikolaj Lubanski 
Paper præsenteret ved SASE 27th Annual Conference, UK, London
Juli 2015

The Nordic version of working poor - emergent segments of service workers in Denmark, Norway and Sweden
Anna Ilsøe, FAOS
Paper præsenteret ved SASE 27th Annual Conference, UK, London
Juli 2015

Lifting the floor rights of atypical workers – The role of social partners and sectoral bargaining
Trine P. Larsen & Mikkel Mailand
Paper præsenteret ved SASE 27th Annual Conference, UK, London
Juli 2015

Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft
Jens Arnholtz & Søren Kaj Andersen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, nr.2
Juni 2015

The economic crisis: Testing employee relations
Trine P. Larsen & Steen E. Navrbjerg
Artikel i Journal of Economic and Industrial Democracy
Maj 2015

Det kollektive aftalesystem og udviklingen af fleksibilitet og sikkerhed
Søren Kaj Andersen & Christian Lyhne Ibsen
Kapitel i bogen 'Dansk Flexicurity – fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet', Hans Reitzels Forlag
Maj 2015

The labor market regimes of Denmark and Norway – One Nordic model?
Paul N Gooderham, Steen E. Navrbjerg (FAOS), Karen Modesta Olsen & Christina Roe Steen
Artikel i Journal of Industrial Relations
April 2015

Advancing understanding on industrial relations in multinational companies: Key research challenges and the INTREPID contribution 
Patrick Gunnigle, Valeria Pulignano, Tony Edwards, María J Belizón, Steen E. Navrbjerg, FAOS, Karen M Olsen & Lourdes Susaeta
Artikel i Journal of Industrial Relations
April 2015

Making Sense of Change and No Change in Employment Policies
Søren Kaj Andersen, FAOS
Kapitel i bogen 'Sources of National Institutional Competitiveness', Oxford University Press
Januar 2015

Formulating European work and employment regulation during the  pre-crisis years
Mikkel Mailand & Jens Arnholtz
Artikel i Journal of European Social Policy, april 2015

Mapping the frontier of theory in industrial relations
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Socio-Economic Review. nr. 13 
2015

Varying perceptions of social dumping in similar countries
Jens Arnholtz & Line Eldring
Kapitel i bogen 'Market Expansion and Social Dumping in Europe. Routledge, 2015