Forskningsnotater 2006 – Københavns Universitet

FAOS > Publikationer > Forskningsnotater > fnotater 2006

Forskningsnotater 2006

Nr. 72: OK 2007: Stigende forventningspres truer forligsmulighederne
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, november 2006

Nr. 71: I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed. Om overenskomstreguleringen af bureauvikarers løn- og ansættelsesvilkår
Sara Kudsk-Iversen og Søren Kaj Andersen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, oktober 2006

Nr. 70: Frivillige aftaler - en ny europæisk reguleringsform. Et empirisk studie i implenteringen af teleaftalen i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland og Ungarn
Trine Pernille Larsen og Søren Kaj Andersen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2006

Nr. 69: Flexicurity på Virksomheden. En sammenlignende analyse af reguleringen af arbejdstidsfleksibilitet på danske og tyske industrivirksomheder
Anna Ilsøe
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, maj 2006

Nr. 68: Den nye fælleserklæring og den danske model
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2006

Nr. 67: Ledelse på tværs af grænser. Konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark
Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2006

Nr. 66: Multiniveauregulering i Danmark og Tyskland - erosion eller fornyelse
Anna Ilsøe, Jørgen Steen Madsen og Jesper Due
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, januar 2006