2013 – Københavns Universitet

Videnskabelige artikler 2013

Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries - Patterns of migration, working conditions and recruitment practices 
Søren Kaj Andersen, Jens Arnholtz & Nana Wesley Hansen
Bidrag til rapport udgivet af Nordisk Ministerråd, København
2013

The economic crisis: Testing employee relations
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
Artikel i Economic and Industrial Democracy, online version
Oktober 2013

Public service employment relations in an era of austerity: The case of Denmark
Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand
Artikel i European Journal of Industrial Relations, vol. 19, nr. 4
December 2013

Dealing with Alternatively Organized Workers: Recruitment and Retention Strategies among Danish Shop Stewards
Anna Ilsøe
Artikel i Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 3, nr. 4
November 2013

Labour market specific institutions and the working conditions of labour migrants: The case of Polish migrant labour in the Danish labour market
Jens Arnholtz & Nana W. Hansen
Artikel i Economic and Industrial Democracy, vol. 34, nr. 3
August 2013

Sygefravær i Danmark - en vedholdende udfordring for alle involverede parter
Pernille Tangaard Andersen, Helle Holt og Trine P. Larsen, FAOS
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 2
Juni 2013

The Labor Market Regimes of Denmark and Norway - A Parting of the Ways?
Paul Gooderham (NHH), Steen E. Navrbjerg (FAOS), Karen M. Olsen (NHH) & Christina Roe Steen (NHH)
Paper præsenteret ved ILERA European Congress 2013, Amsterdam, Holland
Juni 2013

Is there a Danish model in retail? - Labour-management cooperation and its effects on recruitment and retention
Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding
Paper præsenteret ved ILERA European Congress 2013, Amsterdam, Holland
Juni 2013

Coalition building, organisational inertia and variation by content - The struggle over European work and employment regulation
Mikkel Mailand & Jens Arnholtz
Paper præsenteret ved ILERA European Congress 2013, Amsterdam, Holland & SASE Conference, Milano, Italien
Juli 2013

Importing Low Density Ideas to High Density Revitalisation
Jens Arnholtz (FAOS), Christian Lyhne Ibsen (FAOS) & Flemming Ibsen (AAU)
Paper præsenteret ved ILERA European Congress 2013, Amsterdam, Holland
Juni 2013

Slowing down Social Europe? The struggle over work and employment regulation
Mikkel Mailand
Artikel i Industrial Relations Journal, vol. 44, issue 3
Maj 2013

Udfordringen fra øst - Fagforeningsstrategier og den østeuropæiske arbejdskraft
Søren Kaj Andersen & Jens Arnholtz
Artikel i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1
April 2013

Gul eller Rød? Indførslen af frit valg på organisationsmarkedet
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1
April 2013

20 år med den danske model
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Kronik i Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 1
Marts 2013